Sant Feliu de Llobregat

8. Ara Sant Feliu participatiu, actiu i creatiu

  • Actualizado:
  • Creado:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de participació ciutadana, cultura i esport

8.PARTICIPATIU, ACTIU I CREATIU

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


·Farem efectiu durant aquest mandat l'increment de la participació ciutadana (de forma col·lectiva o individual) aprovat en el nou reglament, com les consultes populars a iniciativa de la ciutadania.

El 10% de les inversions anuals seran destinades als projectes decidits mitjançant processos de participació ciutadana, com el "Clic i Pala".

 

CULTURA

Apostarem per la cultura com a element impulsor de les llibertats individuals i col·lectives, del creixement personal, de la cohesió social i de desenvolupament econòmic.

Proposem que l'art no sigui només exposat en espais especialitzats sinó que adquireixi un paper protagonista en l'educació, la intervenció comunitària i l'espai públic amb projectes innovadors que col·loquin la ciutat com a referència cultural

·Impulsarem cicles de teatre i música dirigits a totes les edats i a les escoles del municipi.
·Donarem suport les nostres entitats i associacions culturals com a agents transformadors de convivència i com suport imprescindible per a la construcció de la cohesió social.

Garantirem i dinamitzarem l'activitat cultural en els equipaments, omplint-los de serveis d'expressió artística en arts escèniques, plàstiques o musicals.

·Incrementarem l'oferta cultural fins a aconseguir una activitat comparable a la d'altres municipis metropolitans.
·Impulsarem una oferta estable d'activitats culturals en col·laboració amb els agents privats i comunitaris de la ciutat.
·Crearem un centre d'interpretació cultural, artística i històrica de la ciutat.
·Facilitarem espais destinats a allotjar els projectes artístics de grups o persones que després tinguin un retorn al conjunt de la ciutat.
·Treballarem per incloure Sant Feliu en els circuits d'exposicions i manifestacions culturals de reconegut prestigi.
·Crearem una taula de programació i difusió de tota l'activitat cultural a la ciutat.

 

ESPORTS

Farem una política de promoció de l'activitat esportiva adequada a la dimensió i ambició de la nostra ciutat, conscients que l'esport és un element central per a la cohesió social i el progrés de la mateixa.
Elaborarem i aplicarem un pla estratègic de l'esport de la ciutat (necessitats, equipaments, objectius, salut, cohesió social, promoció esportiva, educació), amb una marca que identifiqui l'activitat de les entitats esportives que contribueixen al progrés de la ciutat i els seus habitants.
Promourem i donarem suport a l'esport escolar basat en la pràctica del "Jugaverdplay", en col·laboració amb els centres educatius, els clubs esportius i el Consell Esportiu del Baix Llobregat ja que prima valors positius com el companyerisme, la cooperació i el joc net front a valors negatius com l'individualisme o l'agressivitat.
Potenciarem el desenvolupament de l'esport femení en totes les especialitats federades existents a la ciutat, en col·laboració amb els respectius clubs i entitats.

·Dignificarem els equipaments esportius de la ciutat, millorant el seu manteniment i incrementant l'oferta de serveis que acullen.
·Adequarem l'espai de la pista situada al costat del cementiri per dedicar-lo a la pràctica d'esports federats, com ara la gimnàstica rítmica i la seva seu social i el bàsquet.

Ampliarem les instal·lacions del Complex de Piscines. Aquesta ampliació abastés tant als vestidors, com a espais exteriors i interiors destinats a activitats de terra i a una piscina exterior.
Aplicarem una profunda revisió de les instal·lacions del Pavelló Esportiu Juan Carlos Navarro, per millorar el seu funcionament, especialment pel que fa a la climatització i aïllament tèrmic.

·Renovarem la gespa artificial dels camps de futbol.

Donarem suport a totes les activitats esportives i als clubs i entitats que les promouen, tant a les majoritàries com les minoritàries però amb gran arrelament local.
Crearem de l'Escola de l'Esport Social integrada per tots els clubs federats de la ciutat, amb l'objectiu que cap persona quedi fora de la pràctica activa de l'esport per manca de recursos.

·Col·laborarem en la creació d'equips amateurs en les diferents modalitats de jocs electrònics que transmetin uns valors positius, cívics i responsables a partir dels videojocs. Treballarem per ser una seu de l'E-Sport.

 

 

Tornar a l'índex dels 10 objectius del programa socialista