Sant Feliu de Llobregat

1. Ara Sant Feliu amb les vies soterrades

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de soterrament de les vies ferroviàries, de la planificació del futur de la ciutat i del seguiment, vigilància i control de les obres.

1.   AMB LES VIES SOTERRADES


PLANIFICACIÓ DEL FUTUR SANT FELIU


·      El projecte de reordenació i d'urbanització de la cobertura de soterrament, serà econòmicament sostenible i al mateix temps permetrà:

  • Dotar Sant Feliu d'una nova avinguda al centre de la ciutat
  • Afavorir la comunicació i connexió entre els barris,
  • Guanyar espais verds i per a equipaments al servei de les necessitats de les persones.
  • Generar una oferta d'habitatge protegit.
  • Potenciar la interconnexió entre diferents modalitats de transport.

·      El projecte de cobertura del soterrament es triarà entre els millors que s'hagin presentant al concurs d'idees ja convocat, a través d'una consulta popular entre totes les persones majors de 16 censades a Sant Feliu.
·      La tramitació de la modificació del planejament urbanístic durant aquest mandat permetrà que es pugui iniciar la urbanització de l'espai alliberat i la implantació del tramvia, immediatament després de finalitzar les obres ferroviàries.


SEGUIMENT DE LES OBRES


·      El control i vigilància de les obres del soterrament de les vies serà la prioritat en aquesta legislatura, per reduir el seu impacte sobre la ciutat i la vida de veïns i veïnes.
·      S'habilitaran places d'aparcament que compensin la disminució en els espais directament afectats pel soterrament, amb la creació de zones d'aparcament gratuït a les zones perifèriques i el foment de la rotació a la zona pròximes a aquest.
·      Impulsarem les actuacions necessàries d'atenció, vigilància i control de les normes de circulació i aparcament per reduir les afectacions sobre la mobilitat a peu o vehicles públics o privats, comptant sempre amb la col·laboració i participació ciutadana.

 

Tornar al índex dels 10 objectius del programa socialista