Sant Feliu de Llobregat

10 Ara Sant Feliu amb una administració oberta, transparent i innovadora

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de administració oberta, transparència i innovació

10. AMB UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, TRANSPARENT I INNOVADORA


·Tots els serveis municipals comptaran al final del mandat amb la seva carta de serveis, on es fixaran les condicions, garanties per a la prestació del servei i els terminis màxims resposta de l'Ajuntament.
·A través de la "Carpeta a la Ciutadania" s'informarà cada persona de l'estat en què es troben la tramitació dels expedients o sol·licituds que hagi formulat.

En la confecció del pressupost municipal anual s'informarà de les propostes inicials i es recolliran les aportacions i opinions de la ciutadania mitjançant la plataforma informàtica, als efectes de ser tingudes en compte en la seva elaboració definitiva.
L'exercici del dret a l'accés a la informació s'oferirà de manera entenedora i completa i es veurà potenciat per l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i eines de fàcil utilització. Aquest dret a la informació arriba no només a les decisions dels òrgans municipals, el control de les despeses i els ingressos sinó també el coneixement de l'actuació dels càrrecs públics i d'alta direcció municipal.

·Els usuaris dels serveis públics que comptin amb taxes i preus públics seran informats del cost real dels mateixos (factura ombra).

 

Tornar a l'índex dels 10 objectius del programa socialista