Sant Feliu de Llobregat

5. Ara Sant Feliu foment de les oportunitats

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de desenvolupament de l'activitat econòmica, foment dels comerç, promoció de l'agroalimentari i de l'economia cooperativa, social y solidaria.,

5.FOMENT DE LES OPORTUNITATS


DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA


·Potenciarem l'Oficina d'Atenció Empresarial (OAE), per generar més activitat econòmica i per tant més i millor ocupació.

A través de la Finestreta Única Empresarial, oferirem a les empreses i emprenedors de la ciutat un atenció i assessorament especialitzat per a realitzar les gestions amb l'Ajuntament
Prestarem els serveis tècnics especialitzats de suport i acompanyament als que vulguin emprendre a la ciutat, amb formació, assessorament i suport als nous projectes empresarials que es generin o decideixin implantar-se a la ciutat, amb especial atenció als projectes d'autoocupació individual o col·lectiu i les microempreses.
Incorporarem un servei de viver d'empreses per als projectes de les persones emprenedores de la ciutat, amb serveis i assistència especialitzada, depenent dels espais de què disposi l'Ajuntament

Potenciarem la competitivitat dels nostres polígons industrials i la dels eixos d'activitat econòmica, tant a nivell estatal com internacional, dotant-los de les infraestructures i els serveis a les empreses que potenciïn el seu atractiu per a l'atracció de noves activitats econòmiques de valor afegit i amb alta demanda d'ocupació

·Promourem la modificació de la normativa urbanística dels nostres polígons industrials perquè s'adaptin millor als nous requeriments de l'activitat econòmica.

Aplicarem el Pla d'Internacionalització dirigit a assessorar i ajudar les empreses a créixer i exportar i / o captar inversions per a la ciutat.

·Actuarem de forma activa per aconseguir la instal·lació d'equipaments hotelers amb dimensions i qualitat suficient per respondre a la demanda existent.

Donarem suport a la innovació des de la seva perspectiva social i econòmica - com a mecanisme per impulsar i facilitar el desenvolupament de les capacitats existents entre la ciutadania i la generació de respostes a la creació d'ocupació i als reptes socials, econòmics i ambientals - que continuaria sent l'eix d'actuació del programa Sant Feliu Innova, ubicat a la Torre del Roser.
Afavorirem la implantació d'espais de coworking com a espais de creació i d'innovació en l'àmbit de l'emprenedoria i l'ocupació
Donarem suport al associacionisme empresarial per impulsar la cogestió dels espais d'activitat econòmica i els polígons, alhora que desenvoluparem accions públic-privades per a la promoció del mateix.
 

FOMENT DEL COMERÇ LOCAL

Impulsarem el comerç de la ciutat, reforçant les campanyes promocionals orientades cap a la fidelització dels clients i el comerç de qualitat amb una visió transversal i estratègica.
Estudiarem la creació d'una moneda complementària de Sant Feliu conjuntament amb les entitats representatives del comerç local, amb el doble objectiu d'impulsar la demanda al comerç de la ciutat i la de fomentar la compra responsable, de proximitat i sostenible en el marc de un nou model de despesa pública intel·ligent.

 

DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA AGROALIMENTÀRIA

Impulsarem l'increment de la qualitat i de la producció agroalimentària del Parc Agrari com a estratègia de suport a l'activitat primària en el municipi, ja que és on es concentra majoritàriament.
La comercialització dels productes agroalimentaris de proximitat, anomenat "KM0", comptarà amb el nostre total suport. Impulsarem la celebració dels Mercats de Pagès, com a eina per afavorir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries del nostre municipi i de la nostra comarca.
Avaluarem la possibilitat que el mercat municipal incorpori un centre d'intercanvi de productes agroalimentaris entre productors i consumidors.
Contribuirem a la coexistència i complementarietat entre l'activitat agrícola professional i no professional, destinada a l'autoconsum, en el si del Parc Agrari, aplicant les normes acceptades per la representació d'aquests últims

·Desenvoluparem el projecte europeu Edicinet orientant al desenvolupament de projectes d'agricultura urbana social. Els horts socials en terrenys de titularitat municipal tindran com a objectiu: la cohesió social, la producció per a l'autoconsum, la conservació patrimonial, l'oci i finalitats lúdiques.

 

FOMENT DE L'ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reforçarem els serveis i programes orientats a la generació de cooperatives, societats anònimes laborals i empreses del tercer sector en el marc del Servei de Promoció Econòmica, ja que constitueixen una tipologia d'organitzacions empresarials que minimitzen des de l'origen un repartiment desigual de la riquesa generada .
Potenciarem que el cooperativisme, les empreses del tercer sector i les entitats sense ànim de lucre participin en la gestió de serveis públics municipals, mitjançant la incorporació de clàusules socials en la licitació.
Impulsarem amb el teixit associatiu de la ciutat la creació d'un banc de temps orientat a l'intercanvi de serveis entre la ciutadania i l'enfortiment de la cohesió i el capital social

·Ens incorporarem a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS) i al programa de Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Donarem suport l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

 

Tornar a l'índex del 10 objectius del programa socialista