Sant Feliu de Llobregat

7. Ara Sant Feliu equitatiu

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de equitat i progressivitat fiscal

7.EQUITATIU


PROGRESSIVITAT FISCAL


·El tipus actual d'IBI no pujarà durant tot el mandat.

La tarificació social de les taxes i preus públics millorarà la seva progressivitat. Això s'aconseguirà incrementant l'aportació municipal a mesura que la renda personal o familiar sigui menor, garantint així que aquesta no sigui un factor de discriminació social en l'accés a les prestacions dels serveis municipals relacionats amb drets bàsics, com les escoles bressol, l'educació musical, o la salut i l'esport. Estudiarem mitjançant una ponència conjunta l'extensió a altres serveis municipals

Actualitzarem i millorarem les actuals bonificacions en l'IBI per a les persones i famílies en una situació més vulnerable, unitats familiars monoparentals, famílies nombroses, o aquelles que integrin una o més persones amb capacitats diverses i segons el grau de les mateixes.

Estudiarem la implantació d'una tarifa plana mensual de tots els impostos i taxes municipals per a cada contribuent, resultant de fraccionar el pagament de totes elles (IBI + escombraries + impost de circulació) en 12 terminis. L'elecció d'aquesta modalitat de pagament serà sempre a petició de les persones interessades i no comportés cap sobre cost o recàrrec.

 

Tornar a l'índex del 10 objectius del programa socialista